Best pictures World Youth Day Krakow 2016

Reklamy

Studiowanie filozofii a biznes. Rozwój kompetencji…

Miałem okazję brać udział w szkole letniej, gdzie odbywał się kurs filozofii. W tym roku studiowaliśmy historię filozofii nowożytnej, umownie mówiąc okres XV-XIX wieku, głównie w Europie. Muszę przyznać, że to niezwykle interesujący i wymagający czas. Zobaczyłem, że wiele myśli, prądów i doktryn odbija się dziś w naszej cywilizacji i kulturze… W XXI wieku rozwijamy dalej tematy z XVIII i XIX wieku.

Filozofia

Chciałbym jednak podjąć kwestię – po co studiować filozofię? Jestem przedsiębiorcą, studia już ukończyłem, nie zajmuje się zawodowo pracą akademicką… Zatem czy warto poświęcać temu czas i uwagę?

Pojawiające się stwierdzenie – „on filozofuje” – ma już negatywne skojarzenia… Filozofia ma słaby PR, wydaje się dobrem dostępnym dla wybranych, często troszkę osobliwych osób… Jednak przełamałem ten stereotyp.

Udział w kursie historii filozofii to studiowanie konkretnych doktryn filozoficznych np. Immanuela Kanta, Hobbesa czy Pascala w postaci zapoznawania się z głównymi myślami i schematami intelektualnymi. Jak pisze Józef Bocheński w Zarysie historii filozofii

wykład historii filozofii to posługiwanie się przewodnikiem, podobnie jak turysta. Dalej wskazuje, że nie zastąpi to podróżowania, czyli poznawania oryginalnych dzieł, konkretnych autorów.

Mimo wszystko, czytając opracowania, poznając 20 postaci filozofii, od Galileusza po Schopenhauera, udało mi się nabrać pewnej zdolności kojarzenia autorów i przedstawianych doktryn, albo raczej fragmentów idei oraz schematów myślowych. Od pojęcia o osobie, Bogu, wartościach, przyrodzie, społeczeństwie, wychowaniu, etyce i estetyce.

Czy jest to przydatne np. w praktyce biznesowej i public relations? Jak najbardziej. Czytając klasyczne zestawienie myśli filozoficznej Władysława Tatarkiewicza (Historia filozofii, tom 2.), natrafiłem na definicję – kim jest humanista.

„Humanistami zwykło się nazywać uczonych, którzy studiują specjalnie człowieka i jego wytwory, którzy sprawy człowieka mają za najwznioślejsze i na ten świat cały skłonni patrzeć z jego punktu widzenia”.

Lub krócej: humaniści to ci, którzy patrzą na świat z punktu widzenia człowieka.

To zdolność postrzegania – kim jest człowiek, czego pragnie, jak działa i co z tego wynika… Jestem przekonany, że jest to szalenie istotne w komunikacji i zrozumieniu siebie, ideałów czy ostatecznie marek i produktów. Współczesny biznes a szczególnie marketing, PR, sprzedaż, analityka zadają nieustannie pytania: jak dotrzeć do osoby – konsumenta? Jak go zainteresować? Jak zbudować z nim relacje? Jak i dlaczego ludzie działają wspólnie?

Coraz częściej wspomina się o relacji Human to Human (h2h) vs. Business to business (b2b). Nie jest więc dziwne, że duże korporacje i firmy nowej gospodarki a służby specjalne od zawsze… zatrudniają humanistów np. filozofów, antropologów, historyków, socjologów, psychologów, kulturoznawców…

Co jest ważne, same poznanie doktryn filozoficznych, może także pomóc nam zrozumieć siebie i innych. Jednym z objawów uczciwego studiowania filozofii jest leczenie się z pychy intelektualnej bądź wydobycie się „ciasnego dogmatyzowania” jak mawiał Józef Bocheński. Osoba wykształcona zdobywa też lepsze rozeznanie w szeregu pojęć jak np. idea, kategoria, forma, materia, poznanie etc. To kształtuje jej dojrzałość intelektualną i duchową…

Podsumowując, jeżeli masz okazję brać udział w historii filozofii, polecam tę aktywność. Warto, abyś znalazł dobrego przewodnika czy nauczyciela. Ja korzystałem z dwóch podręczników. Polecam też cierpliwość, bo zdobywanie siatki pojęć i głęboki namysł wymaga cierpliwości (poświęciłem na kurs ponad 50 godzin, rozłożone na 3 tygodnie pracy).

 

Józef Maria Bocheński OP, Zarys historii filozofii(http://lubimyczytac.pl/ksiazka/97461/zarys-historii-filozofii)

Władysław Tatarkiewicz, Historia filozofii, 3 tomy (wg okresów)(http://lubimyczytac.pl/ksiazka/58722/historia-filozofii-t-1-3)

Giovanni Reale, Historia filozofii starożytnej (5 tomów).

http://lubimyczytac.pl/ksiazka/199359/historia-filozofii-starozytnej-tom-i-od-poczatkow-do-sokratesa

Łukasz Marian Zając
Z wykształcenia jestem socjologiem, zawodowo praktykiem public relations.
Prowadzę agencję Zając Public Relations oraz dom produkcji filmowej Get Media Studio.  Dokształcam się również jako producent filmowy. Wykładam Public Relations na Uniwersytecie Jana Pawła II w Krakowie.

Realizacja – oprawa multimedialna (branża FMCG)

Pracowałem przy stworzeniu oprawy multimedialnej i nadzorowałem ciekawy event. Przeczytaj więcej poniżej:

 

Łukasz Marian Zając.  
Z wykształcenia jestem socjologiem, zawodowo praktykiem public relations. 
Prowadzę agencję Zając Public Relations oraz dom produkcji filmowej Get Media Studio. Dokształcam się również jako producent filmowy. Wykładam Public Relations na Uniwersytecie Jana Pawła II w Krakowie.

Bloguje Łukasz Zając

%d blogerów lubi to: